Sebeobrana a právo

Co je to sebeobrana ?
Za obranu se považuje odražení útoku protivníka, který je v převaze. Jde o reakci na útok, který se již rozvíjí, započal a dále trvá. Účelem obrany je způsobit protivníkovi ztráty, udržet si důležitý prostor, šetřit čas, síly a prostředky a tím si vytvořit výhodné podmínky pro přechod do protiútoku.
Každý útok, nebo protiútok, který provedl obránce proti útočníkovi, je možno považovat za sebeobranu. Pojem sebeobrana představuje klasickou formu kontaktního boje těla na tělo, který je znám již od starověku.

Právo – NUTNÁ OBRANA

Trestní zákoník č.40/2009 Sb, ve znění pozdějších předpisů.
§ 29 – Nutná obrana
(1) Čin jinak trestný, kterým někdo odvrací nebezpečí přímo hrozící zájmu
chráněného trestním zákonem, není trestným činem.
(2) Nejde o nutnou obranu, byla-li obrana zcela zjevně nepřiměřená způsobu útoku.
Příklad: Pokud někomu způsobím např. zlomeninu ruky, vystavuji se trestnímu stíhání pro ublížení na zdraví.
Pokud někomu zlomím ruku, když mě napadl nožem, jedná se o nutnou obranu a nedopustil jsem se trestného činu. Přičemž útok nemusel ani započít, ale stačí bezprostřední hrozba útoku.
Bezprostřední hrozba útoku spočívá v tom, že si útočník připravuje zbraň, nebo z jeho chování je naprosto zřejmé, že útok bezprostředně započne.
Nutnou obranou můžu způsobit i větší škodu než která mi hrozí.
Např. Útočník mě napadne s tím, že mě chce oloupit a já mu způsobím zlomeninu. I v tomto případě jsem v právu a nedopustil jsem se žádného trestného činu. Nebo mu při obraně zničím věc (ne úmyslně) mobil, hodinky, oděv a pod. ve větší hodnotě než je ta o kterou mě chtěl oloupit. V tomto případě se také jedná o moji beztrestnost.

Nepřiměřenost

Příklad: Zloděj mi krade na zahradě jablka, v tomto případě je zcela nepřiměřené proti němu použít zbraň. Nebo jsem napaden osobou, která je zjevně slabší a neozbrojená, nebo se pouze chce zmocnit mé věci menší hodnoty naplňující výši škody přestupku.
Polámaní končetin, nebo jiné větší ublížení na zdraví je nepřiměřené a obránce se vystavuje možnosti trestního stíhání pro ublížení na zdraví.