Slib karateky

 • Slibuji, že jako karateka budu pokračovat v neustálém zdokonalování svých dovedností a znalostí.
 • Budu ctít a dodržovat zásady karate, jako jsou čest, disciplína a respekt k sobě i k ostatním.
 • Budu vždy pracovat na své fyzické kondici, síle a vytrvalosti.
 • Budu se snažit vyvinout svou mentální sílu, abych byl odolný vůči nástrahám života.
 • Budu ctít svého mistra a vždy se učit od zkušených karateků.
 • Slibuji, že budu používat své dovednosti v karate pouze pro obranu a nikdy je nezneužiji k útočným nebo agresivním účelům.
 • Budu se snažit být příkladem spravedlivosti, pokory a solidarity.
 • Slibuji, že budu ctít svého soupeře a přijímat výsledky soutěží s respektem.
 • Budu dodržovat pravidla karate a pracovat na rozvoji fair play.
 • Slibuji, že se budu věnovat tréninku s oddaností, trpělivostí a odhodláním, a nikdy se nevzdám.
 • Slibuji, že karate budu vnímat jako cestu, která mi pomůže stát se lepším člověkem a přispět k harmonii ve světě.