Zásady karate

Etiketa DOJOKUN

  • Zdokonaluj svůj charakter.
  • Buď loajální, věrný a spolehlivý.
  • Snaž se.
  • Respektuj ostatní.
  • Vyvaruj se násilí.